Hợp Tác Xã Vận Tải Hoàng Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Bạch Xa, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2020-07-23

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Vận Tải Hoàng Tâm

Ngành nghề kinh tế

 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Cho thuê xe có động cơ

Giới thiệu doanh nghiệp

Hợp Tác Xã Vận Tải Hoàng Tâm và tên đăng ký là Hợp Tác Xã Vận Tải Hoàng Tâm, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hành khách đường bộ khác. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Văn Vượt , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Bạch Xa, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: