Công ty trách nhiệm hữu hạn LEAR Việt nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Nhà xưởng X4 - Khu CN Đồ sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 22-07-2014

Ngày hoạt động: 2008-04-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn LEAR Việt nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn LEAR Việt nam và tên đăng ký là Công ty trách nhiệm hữu hạn LEAR Việt nam, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Bùi Văn Thìn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Nhà xưởng X4 - Khu CN Đồ sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.