Công Ty TNHH Water and Life

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 69, Tổ dân phố Đoàn Kết, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-06-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Water and Life

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn đồ uống
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Water and Life có tên giao dịch WATER AND LIFE.,LTD, tên quốc tế Water and Life Limited Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Water and Life, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn đồ uống. Với vốn điều lệ 900.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lưu Đình Vĩnh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 69, Tổ dân phố Đoàn Kết, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.