Công Ty TNHH Liên Kết Kỹ Thuật Tự Động Hóa Link Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 3P5 Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2021-06-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Liên Kết Kỹ Thuật Tự Động Hóa Link Việt Nam

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Liên Kết Kỹ Thuật Tự Động Hóa Link Việt Nam, tên quốc tế Link Viet Nam Automation Technical Links Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Liên Kết Kỹ Thuật Tự Động Hóa Link Việt Nam, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Ma, Junwei , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 3P5 Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.