Doanh Nghiệp Tư Nhân XNK Thái Vũ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Phường Đồng Lạc, , Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-03-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân XNK Thái Vũ

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân XNK Thái Vũ có tên giao dịch DNTN XNK THÁI VŨ, tên quốc tế Import & Export Private Enterprises và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân XNK Thái Vũ, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Giám đốc: (Ông) Vũ Đào Thái . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Phường Đồng Lạc, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại: