Công Ty Cổ Phần Bbi Hải Dương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 18 Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-09-16

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bbi Hải Dương

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Bbi Hải Dương có tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Bbi Hải Dương, tên quốc tế Bbi Hai Duong Joint Stock Company, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 10.000.000.000 VNĐ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Liên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 18 Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam.