Thái Tuấn Linh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2011-12-12

Bản đồ đến địa chỉ Thái Tuấn Linh

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Thái Tuấn Linh có tên giao dịch Thái Tuấn Linh, tên quốc tế Thai Tuan Linh, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình khu vực Thành phố Hà Tĩnh

Xem nhiều hơn »