Sở Xây dựng Hà Tĩnh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 14, đường Võ Liêm Sơn, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-11-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Sở Xây dựng Hà Tĩnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Sở Xây dựng Hà Tĩnh và tên đăng ký là Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Giám đốc: Ô/B. Trần Xuân Tiến . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 14, đường Võ Liêm Sơn, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: