Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhật Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hảo), đội 1, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-12-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhật Nam

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Bán buôn tổng hợp
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình điện
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Bán buôn thực phẩm
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Đại lý du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhật Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nhật Nam, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Với vốn điều lệ 11.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Hảo , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hảo), đội 1, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: