Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Bình Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Hưng Phú, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Bình Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Bình Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Bình Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Quốc Nam . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Hưng Phú, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: