Vũ Thị Loan

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-03-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Vũ Thị Loan

Ngành nghề kinh tế

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông

Giới thiệu doanh nghiệp

Vũ Thị Loan và tên đăng ký là Vũ Thị Loan, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Vũ Thị Loan , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: