Vũ Thị Loan

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-03-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Vũ Thị Loan

Ngành nghề kinh tế

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông

Giới thiệu doanh nghiệp

Vũ Thị Loan và tên đăng ký là Vũ Thị Loan, đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Vũ Thị Loan , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Trân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: