Vũ Thị Huệ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 22 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2020-02-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Vũ Thị Huệ

Ngành nghề kinh tế

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
 • Dạy nghề
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Vũ Thị Huệ và tên đăng ký là Vũ Thị Huệ, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giám đốc: Ô/B. Vũ Thị Huệ , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 22 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.