Nguyễn Thiện Chính

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 411 Nhà 11 Ngõ 41 Trường Trinh , Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2010-05-07

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Thiện Chính

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Thiện Chính và tên đăng ký là Nguyễn Thiện Chính, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 411 Nhà 11 Ngõ 41 Trường Trinh , Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.