Nguyễn Thị Nương

Mã số thuế:
Địa chỉ: 6 Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-06-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Thị Nương

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Thị Nương và tên đăng ký là Nguyễn Thị Nương, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Nương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 6 Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.