Nguyễn Thị Niên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 17 tổ 2, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Thị Niên

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thú y

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Thị Niên và tên đăng ký là Nguyễn Thị Niên, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Niên , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 17 tổ 2, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: