Nguyễn Thị Kim Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ: 283 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-06-16

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Thị Kim Anh

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Đại lý
 • Môi giới
 • Đấu giá
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ điều tra
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Thị Kim Anh và tên đăng ký là Nguyễn Thị Kim Anh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Kim Anh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 283 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: