Hợp Tác Xã Vận Tải Xe Đô Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 106 Ngõ 85, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-01-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Vận Tải Xe Đô Thành

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thú y

Giới thiệu doanh nghiệp

Hợp Tác Xã Vận Tải Xe Đô Thành và tên đăng ký là Hợp Tác Xã Vận Tải Xe Đô Thành, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Hoàn , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 106 Ngõ 85, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: