Hợp Tác Xã Trồng Cây Ăn Quả Thủy Xuân Tiên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Trí Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2020-10-22

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Trồng Cây Ăn Quả Thủy Xuân Tiên

Ngành nghề kinh tế

  • Trồng cây ăn quả
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Giới thiệu doanh nghiệp

Hợp Tác Xã Trồng Cây Ăn Quả Thủy Xuân Tiên có tên giao dịch HTX Trong Cay An Qua Thuy Xuan Tien và tên đăng ký là Hợp Tác Xã Trồng Cây Ăn Quả Thủy Xuân Tiên, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Trồng cây ăn quả. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Sớm , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Trí Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: