Hợp Tác Xã Hoa Cây Cảnh Đông Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2020-10-20

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Hoa Cây Cảnh Đông Anh

Ngành nghề kinh tế

 • Trồng cây lâu năm khác
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Bán buôn thực phẩm
 • Trồng cây ăn quả
 • Chăn nuôi lợn
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Giới thiệu doanh nghiệp

Hợp Tác Xã Hoa Cây Cảnh Đông Anh có tên giao dịch HTX Hcc Dong Anh và tên đăng ký là Hợp Tác Xã Hoa Cây Cảnh Đông Anh, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Trồng cây lâu năm khác. Giám đốc: Ô/B. Tô Quang Nội , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: