Hoàng Thị Bích Ngọc

Mã số thuế:
Địa chỉ: 67, Đặng Phúc Thông, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hoàng Thị Bích Ngọc

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thú y

Giới thiệu doanh nghiệp

Hoàng Thị Bích Ngọc và tên đăng ký là Hoàng Thị Bích Ngọc, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Thị Bích Ngọc , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 67, Đặng Phúc Thông, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: