Hoàng Thị Bích Ngọc

Mã số thuế:
Địa chỉ: 67, Đặng Phúc Thông, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hoàng Thị Bích Ngọc

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thú y

Giới thiệu doanh nghiệp

Hoàng Thị Bích Ngọc và tên đăng ký là Hoàng Thị Bích Ngọc, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Thị Bích Ngọc , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 67, Đặng Phúc Thông, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: