Hộ Kinh Doanh Smile

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 01, ngõ 108, thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2020-02-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hộ Kinh Doanh Smile

Ngành nghề kinh tế

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
 • Dạy nghề
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Hộ Kinh Doanh Smile và tên đăng ký là Hộ Kinh Doanh Smile, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Thị Vịnh , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 01, ngõ 108, thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam.