Công ty TNHH quảng cáo thương mại và dịch vụ tổng hợp VIC

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 12a tập thể E664 , xã Vĩnh Quỳnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 18-08-2009

Ngày hoạt động: 2009-09-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH quảng cáo thương mại và dịch vụ tổng hợp VIC

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH quảng cáo thương mại và dịch vụ tổng hợp VIC và tên đăng ký là Công ty TNHH quảng cáo thương mại và dịch vụ tổng hợp VIC, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Kim Thị Phương Hạnh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 12a tập thể E664 , xã Vĩnh Quỳnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: