Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị công nghiệp

Mã số thuế:
Địa chỉ: Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 09-11-2009

Ngày hoạt động: 2009-11-12

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị công nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị công nghiệp và tên đăng ký là Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị công nghiệp, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Ngô Khắc Đại . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam.