Công ty TNHH cơ khí Hai Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ: Cụm 5, thôn Đa Sỹ, xã Kiến Hưng,, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 24-12-2008

Ngày hoạt động: 2008-12-24

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH cơ khí Hai Tâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH cơ khí Hai Tâm và tên đăng ký là Công ty TNHH cơ khí Hai Tâm, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Đinh Công Tâm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cụm 5, thôn Đa Sỹ, xã Kiến Hưng,, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.