Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Ocanada Expert Services

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 595 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2020-10-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Ocanada Expert Services

Ngành nghề kinh tế

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Ocanada Expert Services, tên quốc tế Ocanada Expert Services Consulting Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Ocanada Expert Services, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Tiến Dũng , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 595 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.