Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ De Way Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 11 Dãy B Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-06-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ De Way Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ De Way Việt Nam có tên giao dịch DE WAY VIET NAM BUSINESS AND SERVICE CO.,LTD, tên quốc tế De Way Viet Nam Business and Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ De Way Việt Nam, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thu Phương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 11 Dãy B Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.