Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng

Mã số thuế:
Địa chỉ: 234, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-10

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Với vốn điều lệ 1.500.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn A Hợp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 234, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.