Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Hàng Đầu

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2021-06-16

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Hàng Đầu

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Đại lý
 • Môi giới
 • Đấu giá
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ điều tra
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Hàng Đầu, tên quốc tế Top Startup Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Hàng Đầu, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Giám đốc: Ô/B. Lê Nhật Quang , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.