Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Kanai- Yume

Mã số thuế:
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ KANAI-YUME Thôn Đông Thai, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Kanai- Yume

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Kanai- Yume, tên quốc tế Kanai-Yume International Cooperation Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Kanai- Yume, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Bùi Nam Hà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ KANAI-YUME Thôn Đông Thai, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam.