Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Edlab Asia

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2021-03-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Edlab Asia

Ngành nghề kinh tế

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
 • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
 • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Đào tạo tiến sỹ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Edlab Asia có tên giao dịch Edlab Asia Social Enterprise Co., Ltd, tên quốc tế Edlab Asia Social Enterprise Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Edlab Asia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Anh Đức , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.