Công Ty TNHH Địa Ốc Thế Kỷ Mới

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 89 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2021-03-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Địa Ốc Thế Kỷ Mới

Ngành nghề kinh tế

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Địa Ốc Thế Kỷ Mới, tên quốc tế Property New Century Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Địa Ốc Thế Kỷ Mới, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Khắc Diệp . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 89 Lâm Hạ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: