Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Hùng Hải

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 9B Khu tập thể Bộ Tư Lệnh Đặc Công, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Hùng Hải

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Hùng Hải, tên quốc tế Hung Hai Production Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Hùng Hải, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 9.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 9B Khu tập thể Bộ Tư Lệnh Đặc Công, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam.