Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Inco Minh Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ: TDP Viên 6, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2021-11-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Inco Minh Anh

Ngành nghề kinh tế

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Xây dựng nhà để ở
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Đại lý du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Inco Minh Anh và tên đăng ký là Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Inco Minh Anh, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Hoa , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: TDP Viên 6, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: