Công Ty Cổ Phần Netway Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 40 đường Tình Quang, Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Netway Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Netway Việt Nam có tên giao dịch NETWAY VIET NAM, tên quốc tế Netway Viet Nam Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Netway Việt Nam, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Vũ Xuân Đức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 40 đường Tình Quang, Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.