Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sức Khỏe & An Sinh Greater Life

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Văn Miếu, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2021-03-19

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sức Khỏe & An Sinh Greater Life

Ngành nghề kinh tế

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sức Khỏe & An Sinh Greater Life có tên giao dịch Greater Life.,JSC và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sức Khỏe & An Sinh Greater Life, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Ban . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Văn Miếu, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.