Phòng Thanh Tra Nhà Nước

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Huyện Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2007-01-01

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Thanh Tra Nhà Nước

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Thanh Tra Nhà Nước có tên giao dịch Phòng Thanh Tra Nhà Nước, tên quốc tế Phong Thanh Tra Nha Nuoc, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Huyện Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế khu vực Huyện Quản Bạ

Xem nhiều hơn »