Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 9 Đường 1/6, ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2005-01-25

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tên đăng ký là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã hoạt động hơn 18 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 9 Đường 1/6, ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, Việt Nam. Điện thoại: