Hợp Tác xã xây dựng Chiến Thắng

Mã số thuế:
Địa chỉ: SN 51 Tổ dân phố 14, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD: , ngày cấp 18

Ngày hoạt động: 2010-01-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác xã xây dựng Chiến Thắng

Ngành nghề kinh tế

  • Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Giới thiệu doanh nghiệp

Hợp Tác xã xây dựng Chiến Thắng có tên giao dịch Hợp Tác xã xây dựng Chiến Thắng và tên đăng ký là Hợp Tác xã xây dựng Chiến Thắng, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện. Giám đốc: Ô/B. Mai Xuân Hoản . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: SN 51 Tổ dân phố 14, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam.