Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa

Mã số thuế:
Địa chỉ: ĐT 602 Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-12-06

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Giới thiệu doanh nghiệp

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa có tên giao dịch Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa, tên quốc tế Hat Kiem lam rung dac dung Ba Na- Nui Chua, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Đặng Phương Trung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ĐT 602 Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: