Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Kết Seven Tour Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 132 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2016-11-08

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Kết Seven Tour Việt Nam

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Vận tải hành khách đường bộ khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Kết Seven Tour Việt Nam có tên giao dịch SEVEN TOUR.,LTD, tên quốc tế Seven Tour Viet Nam Linking Company Limited và tên đăng ký là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Kết Seven Tour Việt Nam, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 1.004.850.000đ. Giám đốc: (Bà) Tống Thị Quỳnh Anh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 132 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: