Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Sông Trà

Mã số thuế:
Địa chỉ: 148/62 ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD: , ngày cấp 08-11-2013

Ngày hoạt động: 2013-11-11

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Sông Trà

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Sông Trà có tên giao dịch SONG TRA TRAVEL và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Sông Trà, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Duy Phương , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 148/62 ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: