Công Ty TNHH Một Thành Viên Lữ Hành Biển Xanh Sơn Trà

Mã số thuế:
Địa chỉ: 37 Phan Thúc Duyện, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-06-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Lữ Hành Biển Xanh Sơn Trà

Ngành nghề kinh tế

  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lữ Hành Biển Xanh Sơn Trà có tên giao dịch TRAVELERS BLUE SEA SONTRA CO.,LTD và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Lữ Hành Biển Xanh Sơn Trà, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Đại lý du lịch. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Chí Dũng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 37 Phan Thúc Duyện, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam.