Công Ty Cổ Phần Thảo Minh Long

Mã số thuế:
Địa chỉ: 48 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thảo Minh Long

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thảo Minh Long và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Thảo Minh Long, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Lan Phương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 48 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.