Công Ty CP TMDV Du Lịch Rừng Bạch Mã

Mã số thuế:
Địa chỉ: 24 Hùng Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-18

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty CP TMDV Du Lịch Rừng Bạch Mã

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty CP TMDV Du Lịch Rừng Bạch Mã và tên đăng ký là Công Ty CP TMDV Du Lịch Rừng Bạch Mã, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Đại lý du lịch. Với vốn điều lệ 3.680.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Trần Hoài Thương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 24 Hùng Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam.