Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Đạt

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 543 Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 06-06-2005

Ngày hoạt động: 2005-07-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Đạt

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Đạt và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Đạt, đã hoạt động hơn 19 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Giám đốc: Ô/B. Huỳnh Kim Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 543 Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: