Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Chợ Tổng Hợp Ca Nhạc Thanh Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phồ 8, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Chợ Tổng Hợp Ca Nhạc Thanh Tâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Chợ Tổng Hợp Ca Nhạc Thanh Tâm và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Chợ Tổng Hợp Ca Nhạc Thanh Tâm, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Tâm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phồ 8, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: