Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Tánh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-08-23

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Tánh

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Tánh và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Tánh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn thực phẩm. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Hà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: