Công Ty TNHH Phong Phú Phát

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phong Phú Phát

Ngành nghề kinh tế

 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phong Phú Phát và tên đăng ký là Công Ty TNHH Phong Phú Phát, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Với vốn điều lệ 1.750.000.000đ. Giám đốc: (Ông) 1.750.000.000 Vnđ Trần Đình Phong Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 22/03/1978 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 2023(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 27136 , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố 4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.