Công Ty TNHH Mũi Né Global

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Thiện Hòa, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-07-23

Người sáng lập:

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mũi Né Global

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mũi Né Global, tên quốc tế Mui Ne Global Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Mũi Né Global, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 116.012.500đ. Giám đốc: (Bà) Võ Thị Lệ và giám đốc là Ô/B Ô/B. Võ Thị Kim Anh. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Thiện Hòa, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: