Công Ty TNHH Làng Tre La Gi

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-07-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Làng Tre La Gi

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Làng Tre La Gi, tên quốc tế La Gi Bamboo Village Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Làng Tre La Gi, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 8.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Phạm Phương Dung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam.